Bieżące informacje

W dniu 15 lutego 2017 roku o godzinie 8:00 odbył  się test online.

Do II etapu zakwalifikowali się:

1. Biesiada Zuzanna  z PG 32

2. Burak Przemysław z PG 12

3. Krupa Maciej z PG 32

4. Łukianiuk Kamil z PG 15

5. Ocytko Paweł z PG 15

6. Szczepańska Dominika z PG 32

7. Szpakowska Agnieszka z PG 32

8. Więsław Łukasz Marcin z PG 32

II etap – półfinałowy i finałowy odbędzie się 17 marca 2017 r. godz. 13:00   w IV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku ul. Zwierzyniecka 9a.

Zakończył się test online. Wkrótce wyniki.

 

Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje  VII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów. W tym roku hasłem konkursu jest:

"Światło i powietrze"

                           

VII Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Konkurs organizowany jest od 2010 r. dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.