VI Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów

 

Zespół Przyrodniczy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku organizuje  VI Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów. W tym roku hasłem konkursu jest:

"Cykliczność procesów przyrodniczych"

      

VI Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów jest objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku.

    Konkurs Przyrodniczy Gimnazjalistów przygotowują nauczyciele geografii, biologii, chemii i fizyki. Konkurs organizowany jest od 2010 r. dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń, który opanował wiedzę zawartą we wskazanej literaturze. Ma ona na celu, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, pogłębianie wiadomości i zdobywanie umiejętności kojarzenia faktów i procesów zachodzących w przyrodzie.